Tag

, ,

komplek candi ngawen

Candi Ngawen secara administratif terletak di Desa Ngawen, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Candi Ngawen terdiri atas lima buah Candi yang berlatar belakang agama Budha. Candi-candi ini tersusun berjajar dari utara – selatan dan menghadap ke timur.

Saat ini di Candi Ngawen tersimpan beberapa arca Budha antara lain arca Dyani Budha Sambhava (vara mudra) pada candi II, arca Dyani Budha Amitaba (dyani mudra) di candi IV, dan temuan leps berupa arca Dyani Budha Vairocana (dyani cakra mudra).

arca budha ngawen

Dyani Budha Sambhava

Candi Ngawen pertama kali dilaporkan oleh Hoepermans pada tahun 1864. de Casparis menghubungkan candi ini dengan bangunan Wanuwana yang disebutkan dalam prasasti Kayumwungan (Karang Tengah) tahun 824 M masa Mdang Mataram Kuno, atas dasar kedekatan toponim Wanuwana dengan Ngawen.

candi ngawen

Komplek Candi Ngawen

kala makara candi ngawen

Kalamakara Candi Ngawen

kinara-kinari ngawen

Kinara-kinari Candi Ngawen

relief candi ngawen

Relief naratif Candi Ngawen

Sumber: BPCB Jateng